Home >제품정보 > 제품정보

  FIBC
Tubular (벨트) Tubular (로프) U-Panel (벨트) U-Panel(로프)
제품사양표 제품사양표 제품사양표 제품사양표
       
Sling Bag Baffle Bag Full Belt Bag Round Bag
제품사양표 제품사양표 제품사양표 제품사양표
       
 기타
FIBC원단 벨트 라이너 라미네이션 코팅
제품사양표 제품사양표 제품사양표 제품사양표
       
     
시트      
제품사양표