> >
Quá trình phát triển
Chân Thông tin của Kohsei Multipack Việt Nam về Bản quyền, Địa chỉ, Số điện thoại
Quá trình phát triển 2012 04. Ngày khánch thành nhà xưởng II 2010 06. Xây dựng thêm nhiều cơ sở vật chất (Máy kéo sợi, máy dệt tròn) 2009 06. Được cấp Giấy chứng nhận tiêu chuẩn ISO 9001:2008 & ISO 14001:2004 2008 01. Thành lập CÔNG TY TNHH KOHSEI MULTIPACK VIỆT NAM (KMV) 12. Hoàn thành toàn bộ xưởng sản xuất của KMV CÔNG TY TNHH KOHSEI MULTIPACK VIỆT NAM Lô C, KCN Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam ĐT : +84-211-3593-411 Fax : +84-211-3593-410 business@kmvina.com.vn ANAB CHỨNG NHẬN ISO 9001:2008 ISO 14000:2004 GobizKorea.com