> >
Bản đồ & thông tin liên hệ
Chân Thông tin của Kohsei Multipack Việt Nam về Bản quyền, Địa chỉ, Số điện thoại
CÔNG TY TNHH KOHSEI MULTIPACK VIỆT NAM Lô C, KCN Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam ĐT : +84-211-3593-411 Fax : +84-211-3593-410 business@kmvina.com.vn ANAB CHỨNG NHẬN ISO 9001:2008 ISO 14000:2004 GobizKorea.com Bản đồ & thông tin liên hệ CÔNG TY TNHH KOHSEI MULTIPACK VIỆT NAM Địa chỉ : Lô C, khu CN Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam ĐT : +84-211-3593-411 Fax. +84-211-3593-410 E-mail : business@kmvina.com.vn Đường đến: Đi ô tô khoảng 20 phú từ sân bay quốc tế Nội Bài, Việt Nam Đi ô tô khoảng 1 tiếng, bawft đâu từ thành phố Hà Nội, Việt Nam Click enlargement or print!