> >
Mạng lưới hoạt động KMK HÀN QUỐC KMV VIỆT NAM Tru sở chính KHS SSS NHẬT BẢN KMP PHILIPPIN NHẬT BẢN CÔNG TY CO  PHÂN KOHSEI (KHS) Trụ sở chính Địa chỉ : Kohsei Bldg. 2-11, Kobunacho, Nihonbashi Chuo-ku, Tokyo 103-0024 Nhật Bản ĐT. +81-3-5652-0902 Fax. +81-3-5652-0971 URL : http://www.kohsei.co.jp E-mail : fibc-dept@kohsei.co.jp Lĩnh vực kinh doanh: Xuất nhập khầu, thương mại và buôn bán kim loại hiếm, bao bi FIBC Chi nhánh Kitakyushu : Đia chỉ : 1-109, Hibiki-machiz, Wakamatsu-ku, Kitakyushu-shi, Fukuoka 808-0021 Nhật Bản ĐT. +81-93-752-3155 Fax. +81-93-752-3115 URL : http://www.khs-kitakyu.com E-mail : kitakyu@kohsei.co.jp Lĩnh vực kinh doanh : Sản xuất, xuất nhập khầu, buôn bán và tái chế kim loại hiếm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP VÀ NGUYÊN VẬT LIỆU SEO (SSS) Địa chỉ : 2207 Dainigorisawa, Hokota-city, Ibaraki, Nhật Bản ĐT. +81-291-39-7822 Fax. +81-291-39-7823 E-mail : ssnet@fa.mbn.or.jp Lĩnh vực kinh doanh : Sản xuất, xuất nhâp khâu và buôn bán bao bì FIBC HÀN QUỐC CÔNG TY TNHH KOHSEI MULTIPACK KOREA (KMK) Địa chỉ : 193, Juk-ri, Daedeok-myeon, Anseong-Si, Gyeonggi-do, Hản Quốc ĐT. +82-31-676-3550 Fax. +82-31-676-3552 URL : http://kmkfibc.com E-mail : kmk@kmk.or.kr Lĩnh vực kinh doanh : Sản xuất, xuất nhập khầu và buôn bán bao bì FIBC PHILIPPIN TẬP ĐOÀN KOHSEI MULTIPACK PHILIPPIN (KMP) Địa chỉ: Lô 3, khu 2, Phase 2, PEZA, Rosario, Cavite, Philippin ĐT. +63-464370439 Fax. +63-464370168 E-mail : kmp_bld@pldtdsl.net Lĩnh vực kinh doanh: Sản xuất, xuất nhập khầu bao bì FIBC VIỆT NAM CÔNG TY TNHH KOHSEI MULTIPACK VIỆT NAM (KMV) Địa chỉ : Lô C, khu CN Bình Xuyên, Vĩnh Phúc, Việt Nam ĐT. +84-211-3593-411 Fax. +84-211-3593-410 URL : http://www.kmvfibc.com E-mail : business@kmvina.com.vn Lĩnh vực kinh doanh : Sản xuất, xuất nhập khầu bao bì FIBC
Chân Thông tin của Kohsei Multipack Việt Nam về Bản quyền, Địa chỉ, Số điện thoại
CÔNG TY TNHH KOHSEI MULTIPACK VIỆT NAM Lô C, KCN Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam ĐT : +84-211-3593-411 Fax : +84-211-3593-410 business@kmvina.com.vn ANAB CHỨNG NHẬN ISO 9001:2008 ISO 14000:2004 GobizKorea.com