Home > Sản xuất・Kỹ thuật > Nhà xưởng I

1. Trộn nguyên vật liệu 2. Kéo sợi 3. Dệt vải 4.Cắt vải 5. In
6. May 7. Kiểm tra chất lượng 8. Đóng gói 9. Lưu kho 10. Giao hàng

  Trộn nguyên vật liệu


Trộn nguyên liệu theo một tỷ lệ nhất định.
**Các loại nguyên liệu gồm: Hạt nhựa PP, hạt nhựa PE, Hạt tạo màu MB, Hạt phụ gia Calpet, Hạt chống tia cực tím UV.