Home > Sản xuất・Kỹ thuật > Nhà xưởng I

1. Trộn nguyên vật liệu 2. Kéo sợi 3. Dệt vải 4.Cắt vải 5. In
6. May 7. Kiểm tra chất lượng 8. Đóng gói 9. Lưu kho 10. Giao hàng

  Dệt vải
Dệt tròn Sợi vải được dệt thành nhiều loại vải khác nhau.

 

Water Jet Extruded PP yarn is woven into various kind of Fabrics.

 

Dây đai Sợi vải được dệt thành nhiều loại dây đai khác nhau.