Home > Sản xuất・Kỹ thuật > Production equipment

1. Máy kéo sợi 2. Máy dệt tròn 3. Máy dệt nước 4. Máy dệt đai 5. Máy tráng coating
6. Máy trángLiner 7. Máy cắt 8. Máy in 9. Máy may 10. Máy đóng gói

  Máy kéo sợi


Máy này dùng để sản xuất sợi PP hoặc sợi PE. Sợi được sản xuất theo phương pháp T-die cast từ các nguyên liệu hạt nhựa PP, PE, Calpet...