Home > Sản xuất・Kỹ thuật > Production equipment

1. Máy kéo sợi 2. Máy dệt tròn 3. Máy dệt nước 4. Máy dệt đai 5. Máy tráng coating
6. Máy trángLiner 7. Máy cắt 8. Máy in 9. Máy may 10. Máy đóng gói

 Máy đóng gói

Dùng để gói các bao thanh phẩm thành từng kiện 50 chiếc hoặc 100 chiếc/ kiện để tiện cho việc giao hàng.