Home > Sản xuất・Kỹ thuật > Production equipment

1. Máy kéo sợi 2. Máy dệt tròn 3. Máy dệt nước 4. Máy dệt đai 5. Máy tráng coating
6. Máy trángLiner 7. Máy cắt 8. Máy in 9. Máy may 10. Máy đóng gói

  Máy tráng LinerĐây là máy dùng chế tạo liner dùng trong bao thành phẩm, sử dụng LDPE và LLDPE. Liner có thể được dán nhãn trước khi đóng gói.