Home > Sản xuất・Kỹ thuật > Production equipment

1. Máy kéo sợi 2. Máy dệt tròn 3. Máy dệt nước 4. Máy dệt đai 5. Máy tráng coating
6. Máy trángLiner 7. Máy cắt 8. Máy in 9. Máy may 10. Máy đóng gói

 Máy in

Máy này dùng để in các loại mẫu vải theo yêu cầu khách hàng. Máy có thể in từ 1 đến 3 màu trên hai bề mặt theo yêu cầu.