> >
SẢN PHẨM

===   FIBC
Kiểu hình  trụ (có đai) Kiểu hình  trụ (có dây) Kiểu hình chữ U (có đai) Kiểu hình chữ U (có dây)
Kiểu hình trụ (có đai) Kiểu hình trụ (có dây) Kiểu hình chữ U (có đai) Kiểu hình chữ U (có dây)
CHI TIẾT KỸ THUẬT CHI TIẾT KỸ THUẬT CHI TIẾT KỸ THUẬT CHI TIẾT KỸ THUẬT
       
Kiểu có dây đỡ Kiểu tấm chắn Kiểu đai dài Kiểu đáy tròn
Kiểu có dây đỡ Kiểu tấm chắn Kiểu đai dài Kiểu đáy tròn
CHI TIẾT KỸ THUẬT CHI TIẾT KỸ THUẬT CHI TIẾT KỸ THUẬT CHI TIẾT KỸ THUẬT
       
===  Phần khác
VẢI ĐAI Liner Tráng coating
VẢI ĐAI Liner Tráng coating
CHI TIẾT KỸ THUẬT CHI TIẾT KỸ THUẬT CHI TIẾT KỸ THUẬT CHI TIẾT KỸ THUẬT
       
Vải tấm      
Vải tấm      
CHI TIẾT KỸ THUẬT      

 

Chân Thông tin của Kohsei Multipack Việt Nam về Bản quyền, Địa chỉ, Số điện thoại
CÔNG TY TNHH KOHSEI MULTIPACK VIỆT NAM Lô C, KCN Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam ĐT : +84-211-3593-411 Fax : +84-211-3593-410 business@kmvina.com.vn ANAB CHỨNG NHẬN ISO 9001:2008 ISO 14000:2004 GobizKorea.com