Home > Sản xuất・Kỹ thuật > Nhà xưởng I

1. Trộn nguyên vật liệu 2. Kéo sợi 3. Dệt vải 4.Cắt vải 5. In
6. May 7. Kiểm tra chất lượng 8. Đóng gói 9. Lưu kho 10. Giao hàng

  Kiểm tra chất lượng

Tất cả bao thành phẩm đều được kiểm tra vệ sinh và kiểm tra chất lượng trước khi đưa sang công đoạn kế tiếp.