Home > Sản xuất・Kỹ thuật > Production equipment

1. Máy kéo sợi 2. Máy dệt tròn 3. Máy dệt nước 4. Máy dệt đai 5. Máy tráng coating
6. Máy trángLiner 7. Máy cắt 8. Máy in 9. Máy may 10. Máy đóng gói

  Dệt tròn


Máy này dùng để sản xuất cuộn vải từ sợi PP hoặc PE. Có hai loại máy cỡ tầm trung và cỡ lớn.